Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Adresa

Put do nas

Upit

Anketa

Besplatan katalog

CHIP PDV
ANKETNI UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA

Poštovani,

CHIP je sertifikovao svoj sistem upravljanja kvalitetom (QMS) za proizvodnju proizvoda i vršenje usluga prema standardu ISO 9001:2008.

Kako unapređenje kvaliteta podrazumeva razvoj proizvoda i usluga prema Vašim zahtevima i željama, molimo Vas da popunite sledeći upitnik i ukažete nam na mogućnosti za poboljšanje.

Napomena: Molimo Vas da polja obeležena zvezdicom popunite kako bi smo vas lakše kontaktirali. Hvala!
* Naziv firme:
* Adresa:
* Telefon/fax:
Oblast rada:

Napomena: Definišite najpre važnost karakteristike za vas (1-najvažnije, 2-manje važno,... 5-najmanje važno), a zatim ih ocenite od 1 (loše) do 5 (odlično).

KARAKTERISTIKA

VAŽNOST

OCENA

Kvalitet CHIP proizvoda
Poštovanje dogovorenih rokova isporuke
Razumevanje i pomoć pri definisanju zahteva
Kooperativnost osoblja prodaje tokom posla
Ažurnost i kooperativnost u administrativno finansijskim poslovima
Brzina rešavanja reklamacija
Način rešavanja reklamacija
* Upitnik popunio:
Funkcija:
Datum:

Napomena: Za dodatne informacije za popunjavanje upitnika kontaktirajte Brankicu Janković na telefon 316.77.20 ili na e-mail bianca@chip.rs.

Copyright © CHIP . All rights reserved.