Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

CAB

TSC

ZEBRA

Mobilni štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

BAR KOD ŠTAMPAČI

Zbog svojih elektromehaničkih osobenosti bar kod štampači se znatno razlikuju od standardnih računarski štampača. Njihova osnovna namenajr štampanje bar kodova na samolepljivim nalepnicama, sa i bezpred-štampe. U te svrhu koriste se Direct Thermal (DT) i Thermal Transfer (TT) tehnologije.

Kod DT načina štampe koristi se termalno osetljiv papir na kome ostaje crni otisak izazvan toplotom glave štampača koja je u ovom slučaju u neposrednom kontaktu sa papirom. Odlike ovakve štampe su kvalitetan otisaki kratak vek, ograničen osetljivošću termalnog papira na svetlo.

Kod TT tehnologije koriste se specijalni riboni, zavisno od materijala na kome se štampa, čime se postiže kvalitetan otisak i dug vek trajanja, kao i u određenim slučajevima otpornost na mehanička habanja i hemijske reakcije. Važno je napomenuti da je od svih vrsta štampača TT tehnika bar kod štampača najkvalitenija.

Na slici se vidi razlika u "pokrivenosti" kod različitih tehnika štampe što dovodi do zaključka da rezolucija štampača nije ključna osobina. Nesumnjivo je da TT tehnologija obezbeđuje najkvaliteniji otisak neophodan za detekciju sa bar kod čitačima.

Copyright © CHIP . All rights reserved.