Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

BEŽIČNA OPREMA

Kad se govori o wireless mrežama onda se obično ima u vidu radio-komunikacija između dva ili više učesnika. Uobičajeno je da večina proizvođača poštuje standardne mrežne protokole (802.1, Open Air itd.), a da se pri tome oslanja na svoje tehničko rešenje radio-komunikacije, pri tome vodeći računa o tehničkim zahtevima preporučenim za takve namene. Za tu svrhu najčešče se koristi frekventni opseg od 2.4 GHz do 2.483 GHz uz tehničko izvođenje u vidu:

- DSS, Direct spread spectrum i
- FHS, frequence hoping spectrum radio tehnologije.

Bez želje da zbunjujemo tehničkim detaljima, smatramo da je važno napomenuti da svaki od ovih tehničkih rešenja ima svoje osobenosti koje bi se mogle ukratko definisati:

FH tehnologija (BLUETOOTH)

- Koristi nelinearne pojačivače što omogućuje veću efikasnost i manju potrošnju
- Ima veći nivo sigurnosti pošto je nemoguće prisluškivati signal koji stalno menja frekvenciju po interno utvrđenom redosledu i zaštićenog lozinkom
- Veći domet
- Manja brzina prenosa na istom opsegu u odnosu na DS tehnologiju

DS tehnologija (802.11 b, a, g)

- Koristi linearne pojačivače koji imaju veću potrošnjom
- Bez obzira na kriptovanje signala isti je lako slušati pošto je uvek na istoj frekvenciji
- Manji domet
- Veća brzina prenosa na istom bandu u odnosu na FH tehnologiju

Kao distributor, vodeće u svetu, američke kompanije PROXIM, CHIP je u mogućnost da našem tržištu ponudi kompletna rešenje za sve namene predočene u ovoj publikaciji, a za koje već imamo i odgovarajuća iskustva u realizaciji.

Copyright © CHIP . All rights reserved.