Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Flexo štampa

Letterpress

Digitalna štampa

Zlatotisak
FLEXO ŠTAMPA


Flexo štampa je rotaciona visoka štampa kod koje se štampa iz rolne u rolnu i iz rolne u tabak. Ova vrsta štampe daje odlične rezultate kod srednje zahtevnih grafičkih priprema koje su namenjene za štampu na rustičnim dekorativnim samolepljivim papirima, polusjajnom i sjajnom samolepljivom papiru, beloj i providnoj samolepljivoj plastici, kao i samolepljivim i nelepljivim kartonima do 170gr.

Proizvodni resursi CHIP-a flexo štamparije za proizvodnju i štampu papirne konfekcije su:

- Flexo presa EDALE 250D-5C-3D sa web guide-om i video  nadzorom
- 2 Rewindera DK 320
- Mašina  za izradu fotopolimera Flexo baby A3

Maksimalni kapacitet mašine EDALE je:

- 5 štamparskih jedinica

- 1 die cut stanica.

Maksimalna širina materijala je 250mm x 304.8 mm.

 


Copyright © CHIP . All rights reserved.