Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Partneri

Softver

Sistem CHIP

SOFTVER

SOFTVER ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA

Softver za osnovna sredstva je namenjen vođenju evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara. Aplikacija je pod Windows operativnim sistemom i javlja se u dva oblika, kao:

- desk top

- i mrežna aplikacija.

U oba slučaja koristi SQL bazu. Ceo sistem je koncipiran kao "stand alone" sa mogućnošću eksporta podataka. Pored ostalog softverski su podržani ručni terminali (data collector-i) i bar kod štampači.

Za deteljniji pregled možete skinuti prezentaciju ovde (BB FlashBack Movie, 2.74 Mb).


SOFTVER ZA PRIJEM, OBELEŽAVANJE, ETIKETIRANJE I PRAĆENJE CENA ROBE U MALOPRODAJI PUTEM RUČNIH TERMINALA I MOBILNIH ŠTAMPAČA

Moderno rešenje za retail aplikacije za mobilne uređaje. Prezentaciju možete skinuti ovde (Microsoft Office Power Point Presentation, 1.22 Mb).

 

SOFTVER ZA RUČNE TERMINALE

CHIP nudi podršku u domenu personalizovane izrade softvera za sve tipove ručnih terminala koje ima u ponudi. To su softveri koji zavisno od mogućnosti samih terminala mogu vršiti unos podataka, njegovo prepoznavanje, sortiranje, umnožavanje i prenos podataka na računare ili direktno na štampu. Ukoliko Vas interesuje personalizovana izrada softvera možete nas kontantirati. Svi ostali detalji su vezani za hardware, zahteve i vremenski rok.

SOFTVER ZA MAGACINSKO POSLOVANJE

Aplikacija prilagodljiva zahtevima klijenta (u mnogim slučajevima i bez menjanja koda)  koja obezbeđuje operacije u realnom vremenu i smanjenje troškova u magacinima. Softver ima mogućnost nadogradnje i tehničke podrške putem interneta, mogućnost integracije sa Vašim postojećim informacionin sistemom kao i mogućnost automatskog importa Vaših postojećih podataka.

Prezentaciju možete skinuti ovde (Microsoft Office Power Point Presentation, 3.20 Mb).

Copyright © CHIP . All rights reserved.