Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

DIBAL C

DIBAL A

DIBAL L

DIBAL E

DIBAL K

Industrijske vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

DIGITALNE VAGE

U maloprodaji trgovine hranom koja ne dolazi u pakovanom obliku (delikates, slatkiši u rinfuzi, sveže meso i drugo), delikatan posao se obavlja na specijalnim vagama sa računarskim povezivanjem tzv. sistemskim vagama. Za označavanje artikala simbolom EAN-13 u prodavnici koriste se oznake za:

- artikal + cena ili
- artikal + težina odnosno količina


Za ove svrhe EAN je kao prefikse odredio brojeve od 20 do 29. Prema ovome, opšta struktura internog kodiranja u prodavnici je sledeća:

f1f2x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10C
f1f2 - prefix koji može biti 20 do 29
x1-x10 - cifre za kodiranje
C - kontrolna cifra simbola


Pri određivanju strukture polja x1-x10, EAN ne utvrđuje druga pravila, ali smatra da svaka nacionalna organizacija za numerisanje (EAN-YU u našem slučaju) ili trgovac treba da ima slobodu da adaptira ovu strukturu prema:

· novčanoj jedinici
· broju cifara, koje su nužne za preciznu identifikaciju artikla

Kad je reč o bar kodu koji se koristi na sistemskim trgovačkim vagama onda je brigu oko usaglašavanja sa preporukama EAN-a oko koriščenja bar koda preuzeo proizvođač opreme i maloprodavac treba samo da usaglasi ovaj način koriščenja bar koda sa postojećim POS sistemom. Da bi u potpunosti rasvetlili ovu materiju razmotrićemo i koriščenje trgovačkih vaga sa bar kodom i računarskim povezivanjem jedne od vodećih evropskih proizvođača fabrike DIBAL iz ŠPANIJE, pre svega zato što je CHIP d.o.o DISTRIBUTER pomenute kompanije, a sa druge strane mora se imati u vidu njihova vodeća pozicija, pošto od 100 supermarketa u Španiji u 60 je instalirana oprema ove renomirane kompanije.

Ovde bi valjalo napomenuti da trgovačke vage sa računarskim povezivanjem znači da je iste moguće vezati u mrežu preko RS-422 ili RS-485 priključka u količinama od:

DIBAL "E" serija 20 jedinica
DIBAL "K" serija 80 jedinica
DIBAL "M" serija 300 jedinica
DIBAL "A" serija 1500 jedinica

DIBAL "L" serija 1500 jedinica

Na daljini do 1200 m za kompletnu analizu i umrežavanje obezbeđen je fabrički softver koji se dobija potpuno besplatno, a istovremeno je i ugrađen u naš aplikativni softver.
U okviru EAN-13 bar koda moguće je praktično uneti sve željene strukture strukture bar koda. Svakako da ne treba posebno napominjati da se tekst računa bilo na ticket printeru bilo na label printeru može modifikovati u željenu formu.
Radi računa i o budućim korisnicnicima sistemskih vaga za njih smo pripremili pripremili posebnu ponudu jednostavnijih vaga kompanije DIBAL, koje se nameću sa svojim karakteristikama/cenom.

Sve serije obuhvataju veliki broj modela sa raznovrsnim konfiguracijama i mogućnostima, tako da mogu zadovoljiti i najzahtevnije kupce. Svi modeli vaga imaju sledeće odlike:

- maksimalni kapacitet od 3 do 30 Kg sa preciznošću od 1 do 10 gr. ili multi-division opciju 3/6 Kg, 6/15 Kg i 15/30 Kg
- verzije viseće, standardne i niske vage, sa ili bez štampača racuna ili štampača nalepnica
- memorija do 1000 do 4000 artikala, od 10 do 20 prodavaca koji mogu simultano da rade na više vaga, cene i iznosi do 99.999 dinara
- tara do maksimalnog kapaciteta
- potpuna kontrola izgleda računa i nalepnica, mogućnost unosa (i naplate) artikala koji se ne mere, izračunavanje kusura, izmena EAN-13 bar koda
- odvajanje iznosa poreza
- priključenje fioke za novac (opcija)

Za svaki dan ili smenu možete analizirati podatke iz dobijenih lista. Vaga može izraditi liste sa podacima o:

- artiklima
- prodaji po artiklu
- prodaji po prodavcu i odeljenju
- sumama grupa
- porezu
- i još mnogo drugih...

Povezivanje vaga omogućava:

- do deset vaga u nizu gde je 1 master, a ostalih 9 slave
- do 2 do 50 nizova zavisno od serije
- veza sa računarom omogućava programiranje vaga, analizu podataka, izmenu artikala, cena itd. sa računara
- prijem podataka o prodaji tako da je moguće odmah kreirati naloge za nabavku i kontrolisati "nedostajuće artikle" koji su izdati na odeljenju, a nisu prošli kasu

Copyright © CHIP . All rights reserved.